Điều hướng diễn đàn
Đóng
Liên kết tổng quan
Danh sách Forum

  [Anime Online] Seitokai Yakuindomo*

  Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 493

  Danh vọng : 128

  IceGold : 3428

  Ngày tham gia : 17/05/2013

  Pet : 1|blac|Kuroi Mato|http://vnif.hol.es/pet/blac01.gif|url(http://i.imgur.com/1f4OJwb.jpg)|Tóc bay trong gió.

  Rank :  Seitokai Yakuindomo*  Info đã viết:Trình chiếu: Series
  Thể loại: Comedy, School, Shounen

  : Nội dung :
  Tóm tắt bởi 1 từ "Bựa"

  P/s: Xem SS1 trước

  avatar

  Tổng số bài gửi : 493

  Danh vọng : 128

  IceGold : 3428

  Ngày tham gia : 17/05/2013

  Pet : 1|blac|Kuroi Mato|http://vnif.hol.es/pet/blac01.gif|url(http://i.imgur.com/1f4OJwb.jpg)|Tóc bay trong gió.

  Rank :

  Ep 1:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dba2a2302744c3703%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417225%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d9BD21A3978624527B08F0ECBBB9D42E6A7C3BEE6.93EF0CB6DE0CB5591AA1F9222EAE664E41CB8345%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dba2a2302744c3703%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417225%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d3B33DF3DEBCA0BA5F83AF0F64314C12ABB4E59E0.7DD5D05DE6C6C468B19C3C01DD2481F005C06D12%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dba2a2302744c3703%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417225%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d485740B83DBD8338099A6E661745AB2B5B105A67.69E86191370FED6BE10DCD2817715A6BE0B746AB%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dba2a2302744c3703%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417225%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d4E6DC8B0DEAC27CADFB3A52423880BA41B40B595.2ED53D9D7E4AC3CB04E7E268919F76E16988FEBD%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dba2a2302744c3703%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417225%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dD1F9E8D50B70E3ADBE1822B6074EE1E82A10D349.1473DE0E9604952B972D40F85CBA3D14BC23CA28%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]

  Ep 2:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dafdde9ad85caca7e%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417449%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d3E6D0EB64F116A1069B03EF95F8F63B029A79D83.7FD24C889808BB6BA09837BD2F16B5D52037C3A3%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dafdde9ad85caca7e%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417449%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d558EDAF7BB35545B1795A8A23D3559CC06137872.85DD73CAD31528578BD960AF89F6422A5C722641%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dafdde9ad85caca7e%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417449%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d2639763FF65E96CFC5B25C412B3C7601BC72BB52.B8E191BA953947F7CEAF2D44C7D8E347C19A34CA%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dafdde9ad85caca7e%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417449%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dDC72458227655057B9F5BFFED536A402251EEF65.C45C691DD17DBBD78DBF41C2BAE9AB4EEB38FFA9%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dafdde9ad85caca7e%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417449%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d8BFCBCB840AD7179BA75400A648225CB5CDEDC2A.C06A64C3672CE384B1AF15C8590A34BA57EEBD4E%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]

  Ep 3:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dde7fddd3369d21e8%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417486%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d51FEB5D82FF34E3E786C205790A4BCB8A6C1671F.98C531AA0387E01C61B235705B3B35E390DB9260%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dde7fddd3369d21e8%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417486%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d8A3158F291D9F22E0A948F04B2F3BFD853558D2D.9ABD58CE6067D4E8279F2E51C03006C9F4612505%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dde7fddd3369d21e8%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417486%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dC93AB637A7B5FD6056DF5833ACC9F4EB7C7A4AC9.96796A24ED7C4994D407512F37668BD55C8D17C3%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dde7fddd3369d21e8%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417486%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d7285C0A488D61E3CC671B70409332C37C791021C.555290B3768130D1DE728956F97940E38FAB11AC%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dde7fddd3369d21e8%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417486%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d8A7C8607D156B0A39A7BC5BAEA3C703EB42DFB92.B824C81760ABF5B998EB34CAD29A91A00710239C%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]

  Ep 4:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dfe865073b25d9653%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417501%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d27C08C8CCEFBBD0CA93982B817F7A3081F2265A.47696E28DE28815B4B0D1A6A1CB198AFDA008695%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dfe865073b25d9653%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417501%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d7FDA96F9E9BA49971F25D2F20008E2701E9C9B6D.500CF2EA81193A2EA23592FDC643FBF82EAE274C%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dfe865073b25d9653%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417501%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d999207E5725ADBB9AEAF3F159B968706788243BB.2ED62B811DB69AF68C183371DA407E7CF9EDAAA1%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dfe865073b25d9653%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417501%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d8BA4604E1C48B6D4D1C358FC3EA7DCDBEB1BD05B.1DB2A991869973F8270055EACF4D49FD6E9B69EB%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dfe865073b25d9653%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417501%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dEF54557461A7C4A6058D457DBDDD14A17ECD389.B2295BD6C3348F9814EA0C10E929057E6C7AA01D%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]

  Ep 5:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dad107c1dd7828fc7%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417515%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d97A42476AF85CB022208BBE11C3505E6FED399E3.7F37871EF524D157E5064DB22AF78E265A31427%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dad107c1dd7828fc7%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417515%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d39DE28155735ED7DC67E8919889A4057D1C14277.75D7E85849066F9F718FF9DCA2BBD6B3F7969592%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dad107c1dd7828fc7%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417515%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dD213E28635DB16459EFD3B24D6ACAFDAA849655A.78330FE86689B38668D005B700E98D6E22FC86C4%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dad107c1dd7828fc7%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417515%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dAA1A442B3CD2F09A1F536CA651CBFFC39C05D4EA.418D86B55EDB70A68A2DA3AF198EAD98CA158A8B%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3dad107c1dd7828fc7%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417515%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dDCC04A8C01ADB421B39EC16C202E5B09EE2676A1.BEB9A6B17D557FA26EA934D4E2B7D8EE7BEA533B%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]


  ________________________
  avatar

  Tổng số bài gửi : 493

  Danh vọng : 128

  IceGold : 3428

  Ngày tham gia : 17/05/2013

  Pet : 1|blac|Kuroi Mato|http://vnif.hol.es/pet/blac01.gif|url(http://i.imgur.com/1f4OJwb.jpg)|Tóc bay trong gió.

  Rank :

  Ep 6:
  [picasa]fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d0f17d2921d1dbf1c%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417596%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d585A349479536E0C750284C6357295EB4B5835C8.34E4F98CB182EE8A625D9F663A003B88F1974E4A%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d0f17d2921d1dbf1c%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417596%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dD9CC5097BE61704D5ED4B44F9CBC02D77A19B2A.F504AC97D60614708DFEB261AF0ADBBAA078BE2%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d0f17d2921d1dbf1c%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417596%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d388B330B597CDF67AD241AC5EFC6E65CD7A02576.81A02DED679D54C9D900ED732DBA81E22BFFC50%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d0f17d2921d1dbf1c%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417596%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d29DCDA0830C40037C03824585FC94C1016BA3BD3.271CB37F5C05E1DC62086408A7EE56272C530127%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d0f17d2921d1dbf1c%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1396417596%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d6D221C47ACF182855334DDB598213F90A2A66FE0.55FF8F3E78B3415128AB097FA7D03FE608E431FB%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000[/picasa]


  ________________________
  Sponsored content

   Hôm nay: Sun May 27, 2018 7:05 pm

   Skin [VnIF] ver7.1.3
   © [VnIF] IceFox 2013 - 2014
   Design by: K.
   Ghi rõ nguồn VnIceFox khi sử dụng các bài viết từ forum
   Diễn đàn hiển thị tốt nhất ở Độ Phân dải: 1280x1024 trở lên